További termékeink
Termék kategóriák

Cetelem Online Áruhitel

Nyíl
Válassza ki, mit szeretne részletre megvásárolni!
Nyíl
A fizetési mód kiválasztásánál jelölje be a Cetelem Online Áruhitelt!
Nyíl
A hiteligénylő adatlap kitöltése után válassza az online szerződéskötési lehetőséget!
Nyíl
Töltse fel az igényléshez szükséges dokumentumokat!
Nyíl
Írja alá szerződését a mobiltelefonjára küldött SMS kód megadásával!
Pozitív bírálat esetén a rendelés kiszállításra kerül.
Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen:
 • Készítse elő okmányait!
   Amire szüksége lesz:
  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya
  • Érvényes adóigazolvány
 • Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
  • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
  • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!
 • Elakadt? Kérdése Van?
  • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a +36 62 534 566 számon!
Hitelajánlatunk:
Áruhitel Referencia THM: 17,9%
2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.
 
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.
 
Fix, éves ügyleti kamat: 16,58%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10, 15, 20, 24, 36 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
 
Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 0 Ft
Kezelési dij: 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft
Referencia THM: 17,9 %
Futamidő: 48 hónap
Havi törlesztőrészlet: 57 276 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 16,58 %
A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 749 248 Ft
 
Reprezentatív példa
Cetelem Hitelkártya és Cetelem Klubkártya esetén
A reprezentatív példa az eltérő feltételű hiteltermékek összehasonlítására, a 2024. április 1-től igényelt hitelkártyákra érvényes
Cetelem hitelkártya 40,42%
Referencia THM: (375 000 Ft hitelösszeg figyelembe vételével)
Éves ügyleti kamat: 37,20%
A hitel teljes összege: 375 000 Ft
A hitel futamideje: Határozatlan idejű
Havi törlesztőrészlet: Igényelt hitelkeret
5,6,7,8,9 vagy 10%-a
Fő kártya éves díja: Az első évben 0 Ft,
ezt követően 5 175 Ft
Társkártya éves díja: Az első évben 0 Ft,
ezt követően 3 404 Ft
Készpénzfelvétel bel- és külföldön: A tranzakció összegének 1%-a, de
minimum 678 Ft
Készpénzátutalás A tranzakció összegének 1%-a, de
minimum 678 Ft
Sikertelen tranzakció díja: 102 Ft / sikertelen tranzakció
Egyéb díjak: Számlavezetési díj: 354 Ft / hó
Készpénzátutalási megbízás
(postai csekk) befizetési díja:
342 Ft / hó
ATM egyenleg lekérdezés díja:
65 Ft / tranzakció
Mobilinfó szolgáltatás díja:
263 Ft / hó
 
A Szer-Köl Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.
 
Érvényes: 2024. április 1. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.
Feltételek és dokumentumok:
 • Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
  • Természetes személy
  • 18. életévét betöltötte
  • Magyarországon levő állandó lakcím
  • Igazolt, rendszeres jövedelem
  • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
  • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
  • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
 • A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya

  2. Jövedelmet igazoló okmányok

  Ha Ön munkavállaló
  • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
  • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.
   Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
  Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
  • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
  Ha Ön őstermelő
  • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
  Ha Ön nyugdíjas
  • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
  • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
 • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
 • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
Jövedelem-változás hatásainak bemutatása:
A törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint a kamat változásának függvényében
Hitel típusa: Áruhitel
Hitel összege: 2 000 000 Ft
Hitel futamideje: 48 hónap
Hitel kamata: 16,58%
Törlesztőrészlet összege: 57 276 Ft
Rendszeres jövedelem változása: Kamat emelkedése: 0% 1% 2% 3%
- 30% változás 274 233 Ft   20,9% A bank a teljes futamidő alatt fix kamatozással nyújt hitelt!
- 20% változás 313 409 Ft   18,3%
- 10% változás 352 585 Ft   16,2%
  0% változás 391 761 Ft   14,6%
+ 10% változás 430 937 Ft   13,3%
+ 20% változás 470 113 Ft   12,2%
+ 30% változás 509 289 Ft   11,2%
Ügynöki tájékoztató:
 1. cégnév: Szer-Köl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 5.
  nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 06-09-019165
  levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 5.
  felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
   
 2. Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
   
 3. Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.
   
 4. Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.
   
 5. Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
   
 6. A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

  A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja.

  A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

  A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek.

  A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:
   
  1. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu.
  2. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428- 2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.
    
 7. Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
  • kiszállítás díjat számít fel.
Kosár
A kosár üres
Felhasználó

Regisztráció

Cetelem Online Áruhitel
szerkol.hu
Valuta
EURO Árfolyam
HUF valuta HUF 391.48 Ft
Husqvarna termékek
Termékajánló
Névnapok
Ma Henrik, Roland névnapja van.
Holnap Valter napja lesz.
Garancia regisztráció
Makita Gépregisztráció